Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 244/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2005, 2006 i 2007

II SA/Wa 417/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu

III SA/Łd 55/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Ke 260/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 1329/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję M. Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na budowę domu

IV SAB/Wr 26/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] nr [...]

IV SAB/Wr 25/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przewrócenie terminu do wniesienia odwołania

I OZ 565/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

III SA/Kr 595/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-28

Skarga J. K. na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej

III SA/Kr 857/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5