Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 230/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej D. w 2010 roku

II SA/Wr 236/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego - '[...]' w przedmiocie wysokości opłat za dostawę wody wyprodukowanej przez Związek Komunalny '[...]'

II SA/Gl 1120/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Op 189/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SAB/Kr 135/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpatrzeniu zażalenia

II SA/Wr 132/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kondratowice w przedmiocie zatwierdzenia stawek opłat za wodę

IV SA/Wa 266/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Kr 123/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta R. , Nr [...]

II SA/Kr 1830/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność

IV SA/Wa 1859/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2