Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 93/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych

III SA/Kr 721/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

III SA/Kr 903/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych