Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 849/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 74/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-31

Skarga Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej Gminy L. w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę działki niezabudowanej nr [...] na działkę nr [...], położonych w obrębie II miasta L. przy ul. R.

I SAB/Wa 110/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia o odmowie przyznania prawa własności czasowej

II SA/Wr 353/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości S.

II SA/Sz 251/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 15/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łagiewniki w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem gminy i wchodzącym w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łagiewniki

II SA/Gl 341/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej

I SAB/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta J. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 352/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina w przedmiocie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych

I SAB/Wa 169/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   15