Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

II SA/Ke 158/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-04-28

Wniosek w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy

III SA/Gd 1063/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-23

Wniosek w przedmiocie nakazania pracodawcy wypłaty należnego świadczenia przysługującego pracownikowi

I OZ 557/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Prac...

IV SA/Gl 616/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 884/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników

III SAB/Łd 18/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-15

Wniosek w przedmiocie niezałatwienia odwołania postanowił odmówić przywrócenia terminu.

OSK 1051/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w P. w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Rz 765/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-25

Skarga A. S.A. na decyzję Okręgowej Inspekcji Pracy w przedmiocie nakazu inspektora pracy wniosku pełnomocnika Okręgowej Inspekcji Pracy o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 765/10

III SA/Gd 160/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazania pracodawcy wypłaty należnego świadczenia przysługującego pracownikowi

II SA/Sz 713/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   3