Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

IV SA/Wa 2322/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 445/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Po 5/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego odpływu wody gruntowej do kanalizacji deszczowej

II SA/Wr 502/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-28

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 2...

II OZ 266/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie przywrócen...

II SA/Łd 1323/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-30

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń melioracyjnych

II SA/Lu 23/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 282/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Gl 904/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   3