Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2656/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-25

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

IV SA/Wa 2539/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 1710/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium R.P. wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1940/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 2657/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-18

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 603/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1940/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-01

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 2645/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zwolnienia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 1441/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

V SA/Wa 269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
1   Następne >   2