Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 2231/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-16

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Wa 1465/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku

III SA/Lu 71/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną oraz o odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 877/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 2078/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 92/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 98/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi M. G. na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku

II SA/Ol 1158/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-22

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Bd 474/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-20

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

II SA/Wa 132/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-18

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i odmowy przyznania prawa do zasiłku
1   Następne >   3