Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 734/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczeń

I OZ 298/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 695/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Po 960/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 1103/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ol 46/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-16

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez gminę

II SA/Gl 342/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 339/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr NW/XIV/77241/78/11 w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Ke 146/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-19

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   5