Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Rz 123/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem kanalizacji sanitarnej

II SA/Rz 207/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem kanalizacji sanitarnej

VIII SA/Wa 804/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Bd 370/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie warunków zabudowy umarza postępowanie.

II SA/Wr 494/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J.W. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie J. W.

II SA/Kr 1513/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Po 492/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-18

Zażalenie na zarządzenie Sędziego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chocz nr X/61/2007 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Wa 135/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SA/Wa 1554/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Bk 379/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   21