Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 603/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego umorzyć postępowanie

II SAB/Gd 34/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie stwierdzenia niezgodności czynności z prawem i przyznania skarżącemu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę

I SA/Wa 1582/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-15

Sprawa ze skargi R. N. na działanie W. Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 734/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. z dnia[...] nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 704/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-04

Skarga Prezydenta Miasta [...] od decyzji SKO [...] w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej -

OSK 768/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany formy realizacji i wysokości zasiłku wyrównawczego

OSK 333/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie renty socjalnej

II SA/Łd 1381/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ka 2254/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 1287/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   15