Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 3480/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

VIII SA/Wa 721/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Po 22/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu nr [ ... ] z dnia [ ... ] r.

III SA/Łd 35/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-11

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na prowadzenie składu celnego

II SA/Ke 240/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem

II GSK 641/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 139/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Po 300/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

III SA/Wr 153/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

Skarga 'A' Sp. z o.o. w G., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z eksploatacją automatu do gier poza kasynem gry, wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w W. , Nr [...];

II SA/Ol 1109/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
1   Następne >   +2   +5   +10   100