Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Gl 14/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SA/Gl 104/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wspólnoty gruntowej uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i orzeka, że nie podlega ono wykonaniu w całości.

II SA/Gl 14/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SA/Gl 925/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-09

Sprawa ze skargi Koła Łowieckiego 'A' w D. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie : podziału obszaru województwa na obwody łowieckie

II SA/Gl 1030/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SA/Gl 851/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

II SA/Gl 770/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

II SA/Gl 1026/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uprawnienia do udziału w nieruchomości

II SA/Gl 402/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia statutu wspólnoty gruntowej

II SA/Gl 603/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie gospodarki nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   4