Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 629/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

I SA/Lu 287/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości kwoty nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

I SA/Łd 191/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w roku podatkowym 2004 z tytułu przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego

III SA/Wa 208/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2011 r.

II FZ 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 maja 2008 r.

II FZ 1379/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

I SA/Op 510/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz orzekającej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wobec wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Kr 663/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

VIII SA/Wa 463/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 i 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100