Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 746/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-16

Skarga J. K. na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 194/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. , Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 1259/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

II OZ 1638/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu M.

II OZ 101/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 1258/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

II SA/Bk 319/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1649/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie z 30 listopada 2017 r. sygn. akt II SA/Sz 1258/17 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi Powiatu Myśliborskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 16 sierpnia 2017 r. nr P-1.4131.308.2017.KN w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

II OZ 750/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wr 746/17 o przywróceniu terminu do wniesienia skargi J.K. na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina z [...] sierpnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 353/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D.
1   Następne >   2