Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6113 Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FZ 427/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.

I SA/Kr 646/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Zażalenie nadpłaconego wpisu z tytułu wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za...

I SA/Wr 1147/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 1084/05 - Wyrok NSA z 2006-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie określenia straty podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r.

III SO/Wa 1/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-06

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Bd 100/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-24

Sprawa ze skargi M.W. i K. Sp. z o.o. w B. interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 1582/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r.

I SA/Łd 1310/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej inwestycji oraz wartości początkowej inwestycji

I SA/Ol 725/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.

I SA/Bd 126/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenia niedobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   23