Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6110 Podatek od towarów i usług X

I SA/Ol 839/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego z tytułu opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług

I SA/Po 30/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Skarga Przedsiębiorstwa 'A' sp. o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Łd 722/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2004 roku do września 2005 roku

I SA/Po 32/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Łd 237/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec 2003 roku

I SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2008 r.

III SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za maj, czerwiec i lipiec 2004 r. i umorzenia postępowania w sprawie

I SA/Łd 565/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia za listopad 2007 roku

I FZ 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za kwiecień 2012 r.

I SA/Łd 311/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I, II, III kwartał 2009 roku
1   Następne >   +2   +5   +10   100