Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 X

I SA/Łd 401/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-07

Sprawa ze skargi Z. M. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego

I SAB/Ol 4/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie odmowy dokonania korekt deklaracji

I SAB/Po 7/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie czynności sprawdzających wobec deklaracji PCC

II FSK 1472/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe

I SA/Wr 274/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Wr 1616/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SO/Wa 1/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Wniosek Przedsiębiorstwa [...] 'C.' sp. z o.o. z siedzibą w W. o zwrot kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez organ skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów Nr [...]

II FZ 479/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

Zażalenie B. sp. z o. o. z siedzibą w W. od zarządzenia Przewodniczącego III Wydziału WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B. sp. z o.o. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 u.p.p.s.a.

I SA/Lu 890/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wa 956/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
1   Następne >   +2   +5   +10   52