Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6117 Ulgi płatnicze ( umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.) X

II FZ 1445/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Pierwszego WSA w Krakowie w przedmiocie ściągnięcia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

II FZ 354/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

I SA/Łd 497/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku rolnego za 2008 r.

II FSK 1958/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

II FZ 519/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za II kwartał 2005 r.

II FSK 1720/07 - Postanowienie NSA z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Kr 188/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.

II FZ 269/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie umorzenie zaległości podatkowych.

II FZ 320/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej

II FZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   36