Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Sz 124/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Skarga Uniwersytetu na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1206/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 702/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Uniwersytetu Szczecińskiego na postanowienie SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 562/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I SA/Wa 463/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 563/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 163/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu
1   Następne >   2