Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 854/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

I SA/Wa 311/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 277/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

I OZ 1025/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 275/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

II SA/Ke 293/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 276/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

I SA/Wa 1388/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 447/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   26