Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 1019/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-03

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 210/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w Ś. nr [...] w przedmiocie wydania negatywnej opinii w przedmiocie wydania licencji pracownika ochrony fizycznej

II GZ 222/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 %

II GZ 96/06 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta O. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 379/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przyznania statusu zakładu pracy chronionej post...

II GZ 220/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

II GZ 221/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % alkoholu do 18 %

II GZ 244/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

II GZ 109/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II GZ 71/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   5