Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GZ 123/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 2000 złotych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i ...

I GZ 125/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 2000 złotych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i ...

I GZ 83/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 2000 złotych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług ...

I GSK 1199/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. S.A. w likwidacji z siedzibą w L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w B. P. od wyroku WSA w L. sygn. akt III SA/Lu 88/06 w sprawie ze ...

I GZ 168/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...] w przedmiocie zmiany elementów zawartych w zgłoszeniu celnym oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GZ 169/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...] w przedmiocie zmiany elementów zawartych w zgłoszeniu celnym oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GZ 194/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg R. P. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GZ 192/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg R. P. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 1188/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. S.A. w likwidacji z siedzibą w L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w B. P. od wyroku WSA w L. sygn. akt III SA/Lu 94/06 w sprawie ze s...

I GZ 40/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę
1   Następne >   +2   +5   +10   40