Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OSK 663/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków

II OZ 576/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 352/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II OSK 287/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 1733/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1075/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia i odroczenia zapłaty kary pieniężnej

II OZ 1079/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1668/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki

I OZ 834/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie rozpoznania zarzutów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym

II OZ 1195/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji w zak...
1   Następne >   +2   6