Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 40/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 750/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi rzeki S.

II OZ 993/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 1178/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [..] nr [..] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1092/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

II OSK 1523/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta I. w przedmiocie dopłaty do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków

II OZ 1293/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 338/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie

II OZ 344/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy W. grzywny
1   Następne >   +2   5