Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 500/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia danych

I OZ 849/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

I OZ 741/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 777/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia akt

I OZ 533/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie...

I OZ 702/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], ...

I OZ 703/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], ...

I OZ 704/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], Nr ...

I OZ 740/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 756/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] Nr [...] w przedmio...
1   Następne >   +2   4