Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 1021/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Wniosek w przedmiocie przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego

II OSK 1638/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania o usunięcie naruszenia interesu prawnego

II OZ 437/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1021/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Wniosek w przedmiocie przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego

II OZ 1392/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wpisu nieruchomości do rejestru zabytków

II OZ 438/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 792/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nakazu zabezpieczenia zabytku