Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 870/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L. za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OSK 1852/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oświadczeń majątkowych , [...] grudnia 2006 r. i [...] kwietnia 2007 r.

II OSK 969/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Ż.

II OSK 1839/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 1867/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Miasta T.

II OZ 1344/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1452/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w S.

II OSK 1530/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Narodowej Miasta i Gminy w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia nazw ulic

II OSK 668/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 669/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   +2   4