Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 203/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W.-M. , Nr [...] w przedmiocie opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GW 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji

II GZ 306/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. , Nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania eksploatacji kopaliny bez wymaganej koncesji

II GZ 250/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie nałożenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji

II GZ 273/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji

II GW 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej

II GZ 124/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin

II GSK 361/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej koncesji na wydobywanie kopalin

II GW 10/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

Wniosek w przedmiocie wydobywania kopaliny z rażącym naruszeniem warunków koncesji

II GSK 361/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wydobywanie kopalin bez koncesji
1   Następne >   2