Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 321/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 58/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

I OZ 434/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu

I OZ 997/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi J. J. na pismo Prezydenta Miasta Z. G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I OZ 284/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Ł. B. na Urząd Skarbowy w S. w przedmiocie przejścia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa

I OZ 474/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w E. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia prawa jazdy

I OZ 317/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przebudowy zjazdu

I OZ 374/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie rejestracji pojazdu

II GZ 108/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Policji [...] , Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji

II GSK 562/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
1   Następne >   +2   +5   +10   29