Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 797/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 716/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia prawa do zasiłku stałego

I OZ 575/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Elblągu , nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 247/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego i odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 249/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Sz 1273/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 599/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 406/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Po 978/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-19

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 962/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-02

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   21