Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 171/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności

VIII SA/Wa 1285/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania

II GZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu

III SA/Lu 118/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości co do treści uzasadnienia postanowienia o wznowieniu postępowania

V SA/Wa 2621/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi D. Sp. z o.o. w Ł. na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w W. w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

I SA/Rz 271/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2012 rok w postępowaniu wznowieniowym

V SA/Wa 2870/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Bk 590/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć zadeklarowanych we wniosku i planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego

I SA/Sz 119/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Bk 469/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w sprawie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2013 w pomniejszonej wysokości
1   Następne >   +2   +5   +10   100