Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 65/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia granicy nieruchomości

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

OSK 310/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Zażalenie od postanowienia NSA , sygn. akt OSK 310/04 o odrzuceniu zażalenia J. L. na postanowienie NSA sygn. akt 310/04 odrzucającego zażalenie J. L. na postanowienie NSA sygn. akt 310/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. L. od postanowienia NSA w Warszawie sygn. akt IV SA...

I OSK 3158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie załatwienia pisma

I OZ 84/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Burmistrza T.

I OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 35/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi W. i F. Ł. na działalność Starosty W. w zakresie geodezji i kartografii

I OZ 254/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w prz...

I OZ 112/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi kuratora spadku W. F. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Gdań...

I OZ 339/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Opolu z 10 marca 2014 r., sygn. akt II SO/Op 40/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100