Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 235/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1784/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 255/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Karkowie , Nr Kol. Odw. 1985/04/A/3062/D w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 250/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie Nr SKO. 0073/495/LI/2005 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 267/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie Nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej

II OZ 274/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 287/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie dnia 9 lutego 2006 r., sygn. akt II SA/Sz 166/06 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 292/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie dnia 9 lutego 2006 r., sygn. akt II SA/Sz 171/06 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 294/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie dnia 9 lutego 2006 r., sygn. akt II SA/Sz 173/06 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100