Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 252/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie określenia wysokości wpisu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach [...] w przedmiocie wyboru ławników

II OZ 602/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 318/08 w sprawie ze skargi C.J.S. na zarządzenie Wójta Gminy Borów w przedmiocie powołania M.B. na funkcję organu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie

II OSK 279/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nidzicy

II OZ 991/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie nr XXXIII/250/2009 w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Bytów do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

II OSK 739/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Jedwabnem na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza Gminy Jedwabne

II OSK 747/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Miasta Bartoszyce na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PN.0911/366/03 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Bartoszyce

II OSK 398/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie, w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

OSK 1889/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami powiatu

II OSK 786/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Racibórz na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0915/Z/7/04 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100