Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GSK 92/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki

II OSK 1546/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie opłaty za czynności kontrolne

II OZ 1066/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 299/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. N. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. N. na pismo Rzecznika Praw Pacjenta znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia praw pacjenta uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II OZ 1339/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Toruniu Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości

II GSK 1151/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II OZ 277/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia zasad prywatyzacji Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu

II OZ 337/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego NSA S. P. w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach , nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 581/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej nr [...] w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza

II OSK 1336/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. B. na czynność Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Zdrowia polegającej na nie uznaniu za zdany państwowego egzaminu specjalistycznego
1   Następne >   +2   +5   +10   100