Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bd 23/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

IV SA/Wa 2795/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi Prokuratury Rejonowej na Uchwałę Rady Miejskiej S. nr [...] w przedmiocie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy S. w 2017 roku

IV SA/Wa 447/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi A. G. na Uchwałę Sejmiku Województwa [...] nr [...] w przedmiocie podziału Województwa [...] na okręgi łowieckie

IV SA/Po 702/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r.

IV SAB/Wa 362/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Łd 506/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lutomiersk w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

IV SA/Wa 452/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SA/Lu 319/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-30

Sprawa ze skargi J. L. uchwałę Sejmiku Województwa z dnia[...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia obwodów łowieckich

II SA/Lu 349/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie ustanowienia obwodów łowieckich

IV SA/Wa 3136/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Skarga Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
1   Następne >   2