Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1524/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXIX/210/16 Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/16 Rady Gminy Biskupice

IV SA/Po 1100/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół

IV SA/Po 1099/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół

IV SA/Po 244/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie stwierdzenia przekształcenia szkoły

II SA/Bk 203/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w S., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w S. i Publiczne Gimnazjum w S. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w S.

II SA/Lu 279/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 278/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 242/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu z dnia'[...]',nr '[...]' w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zasad podwyższania czynszu najmu

II SA/Op 269/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Op 381/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Kolonowskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1   Następne >   3