Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Łd 126/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dalików z 30 marca 2011 r. Nr 27/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dalików oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

III SA/Łd 177/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu

III SA/Łd 209/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lutomiersk w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lutomiersk

III SA/Łd 176/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-12

Skarga Prokuratora Okręgowego w Sieradzu na uchwałę Rady Gminy Konopnica w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Konopnica

III SA/Łd 141/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Brzeźnica w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Brzeźnicy

III SA/Łd 108/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wartkowice w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wartkowice

III SA/Łd 211/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego

II OSK 1485/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy G. od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi P. J. na zarządzenie Wójta Gminy G. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

II SA/Sz 350/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

II SA/Po 143/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie zmiany nazw ulic
1   Następne >   +2   5