Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 335/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-18

Sprawa ze skargi M. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wznowienia postępowania

I SAB/Wa 689/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi R. L., A. J., K. J., J. J., M. S., K. A., T. T., S. J., K. T., A. A. i A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I FSK 1798/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Gminy Miasta W. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie prowadzenia kontroli podatkowej

III SAB/Po 4/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi D. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

II SAB/Op 36/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-27

Sprawa ze skargi A Spółki z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia przejścia z mocy prawa na gminę nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I SAB/Sz 7/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-29

Sprawa ze skargi P. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2014 r.

III SAB/Wr 29/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-11

Sprawa ze skargi M. H. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wa 45/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi K.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.

III SAB/Wa 44/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi K.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

I FSK 346/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w A. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   5