Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 1091/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

I OSK 1122/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu

I OSK 1118/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu

I OSK 1123/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu

I OSK 1117/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu

II SA/Rz 167/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi L. R. na czynność materialno-techniczną Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącą wpisania punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego -

III SA/Kr 1321/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

III SA/Kr 1322/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Wr 104/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-08

Skarga 'A' Sp. z.o.o w L. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

II SA/Ke 13/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Morawicy w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
1   Następne >   +2   +5   9