Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GW 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

III SA/Gl 304/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

VI SA/Wa 3434/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

II GSK 2407/16 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w zakresie zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji projektowej

II GSK 2226/16 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia w zakresie zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji projektowej