Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SAB/Wa 80/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 119/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

I SA/Wa 53/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 117/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie sprawy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I SAB/Wa 334/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 286/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczeń

I SA/Wa 1363/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-26

Sprawa ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta [...] i Miasta [...] na decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Wa 335/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania