Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

II SA/Bd 447/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Po 325/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

IV SAB/Wr 1/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

I OW 149/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. J. o udzielenie pomocy finansowej w postaci zasiłku stałego

II SA/Sz 1268/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Kr 854/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Sz 1269/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SAB/Wr 43/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego

II SA/Gd 787/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zasiłku stałego

II SA/Gd 148/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   2