Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 1287/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 125/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 794/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej z tytułu klęski żywiołowej

II SA/Bk 123/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 124/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 92/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Rz 732/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-17

Skarga S.M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie

II SA/Bd 643/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku stałego

I OZ 409/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należnośc...

IV SA/Gl 164/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   16