Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 981/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne;

III SA/Wr 463/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-13

Sprawa ze skargi G Z na czynność Z W D w przedmiocie braku oceny wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji

V SA/Wa 1597/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II GZ 154/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości zażalenia w sprawie stanowiska wierzyciela

V SA/Wa 2069/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy;

V SA/Wa 1704/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek odrzucić wniosek

I SA/Sz 265/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Gl 1276/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GZ 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Lu 577/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   69