Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gl 344/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Bd 786/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gd 140/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 2024/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych za lata 2006, 2007 i 2008 z tytułu podatku rolnego

II FZ 649/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. Nr [...] przedmiocie podatku od środków transportowych

II FSK 1750/08 - Postanowienie NSA z 2010-03-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne za 2007 r.

I SA/Ol 559/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku rolnego i ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2000r.

I SA/Łd 243/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej podatek rolny na 2008 rok

I SA/Gl 612/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta M. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Ol 560/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku rolnego i ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2000r.
1   Następne >   2