Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

II SA/Lu 369/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania w sprawie zasiłku stałego

II SA/Lu 370/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zasiłku stałego

I OW 98/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. J. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Łd 159/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku stałego i ubezpieczenia zdrowotnego

I OZ 1192/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , znak: [..] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Gl 669/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 2/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Gl 80/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1894/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany wysokości zasiłku stałego