Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 943/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 77/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej I u c h y l a zaskarżone postanowienie i postanowienie SKO z dnia [...]. [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, II stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu, III z a s ą d z a od SKO na rzecz ...

II SA/Go 1144/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Łd 458/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-14

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 116/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Go 587/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za 2019 r. obciążającej użytkownika wieczystego za nieruchomość gruntową

II SA/Sz 227/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 358/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-19

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   61