Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 798/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg P.C. i D.O. na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 865/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1168/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekształcenia prawa u...

I OZ 1142/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I OZ 771/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie opłaty adiace...

I OZ 678/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Rzeszowie w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OZ 306/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 756/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak; [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OZ 268/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 886/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   10